प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ का माननीय मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयको मिति २०७५।०१।२६ गतेको पत्रबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नको लागि सिफारिश प्राप्त भए अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट सम्बत् २०७५ साल बैशाख ३१ गते सोमबार दिनको १३:०० बजे प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको सभाहल, बुटवलमा प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाको अधिबेशन आह्वान गर्नुभएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ साल बैशाख २७ गते बिहिबार ।
(सनत कुमार दुवाडी)
सचिव