प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश नं. ५, बुटवलको गतिविधि विद्युतीय सूचनाको माध्यमबाट जानकारी गराउनको लागि तयार गरिएको वेवसाइट एक समारोहका बीच माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झा ज्यूले आज मिति २०७५।०४।३१ गते विधिवत सार्वजनिकिकरण गर्नुभएको छ । उक्त वेवसाइटको ठेगाना www.ocos.p5.gov.np रहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


मितीः २०७५ श्रावण ३१ गते विहिबार ।

(कमलप्रसाद घिमिरे)
प्रवक्ता