माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ग्रहण समारोहमा मिति २०७५।१२।२९ गते दिनुभएको सम्बोधनको पूर्ण पाठ


महालेखापरीक्षकको कार्यालय नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था हो । नेपालका महालेखापरीक्षकलाई  संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारी कार्यालय, निकाय तथा संगठीत संस्थाहरुको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितब्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारीता र औचित्य समेतलाई विचार गरी लेखापरीक्षण गर्ने र सोबाट प्राप्त तथ्य दर्शाउन, आलोचना गर्न र आर्थिक विषयका उपर प्रतिवेदन दिन सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले  प्रदेश अन्तर्गत रहेका निकायहरुको लेखापरीक्षणबाट देखिएका तथ्य तथ्यांक र व्यहोरालाई प्रादेशिक प्रतिवेदनको रुपमा तयार गरी नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस अनुसार प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरु, कार्यालयहरु तथा निकायहरुको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को लेखापरीक्षण बाट देखिएको ब्यहोरालाई समेटी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गरी संबैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ । यसका लागि म महालेखापरीक्षकलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य तथ्याङ्क र विषयवस्तुको बारेमा नेपालका महालेखापरीक्षकको प्रतिनिधिको रुपमा आउनुभएका नायब महालेखापरीक्षकले प्रस्तुत गर्नुभएको संक्षिप्त व्यहोराबाट प्रतिवेदनको मूल पक्षको बारेमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त भयो ।

यस प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयहरु समेतको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई बजेट परिचालन गर्न दिएको जिम्मेवारी, सार्वजनिक खर्च गर्दा भएका कमी कमजोरी र सो अवधिको आर्थिक कारोबारको अवस्था झल्किएको छ । यसबाट सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापनमा  अनुशासन कायम गर्न गराउन मद्दत पुग्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुने आर्थिक कानूनको परिपालना हुने, आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी हुने, बेरुजु न्यून हुने, लेखा उत्तरदायि अधिकृतहरुलाई वित्तिय व्यवस्थापनमा पूर्ण जवाफदेही बनाई प्रदेशको आर्थिक प्रशासनमा जवाफदेहीता, पारदर्शिता एवं वित्तिय अनुशासन सुनिश्चित हुने र प्रदेशमा सुशासन प्रबद्र्धन हुन गई समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको लक्ष्य साकार हुने अपेक्षा राखेको छु ।

अन्त्यमा, पेश हुन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका ब्यहोराले आगामी दिनमा सम्बन्धीत पक्षका लागि पृष्ठपोषण हुने र यसको कार्यान्वयन गर्नमा सरकार लगायत सरोकारवाला सबैको सहयोग प्राप्त हुने कुरामा विश्वस्त छु ।

धन्यवाद ।                                                                                                   (उमाकान्त झा)

                                                                                                                    प्रदेश प्रमुख

मितिः २०७५ चैत्र २९ गते शुक्रबार ।