विज्ञप्ती


प्रदेश सभाको मिति २०७५।१२।२६ र २०७५।१२।२७ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५, प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”“प्रदेश नं. ५, अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”लाई मिति २०७६।०१।१९ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७६ बैशाख २० गते शुक्रबार ।

(शालिकराम आचार्य)
प्रवक्ता

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति