प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७७/०४/१५ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको तपसिल बमोजिमको विधेयक माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल

क्रम संख्याप्रदेश सभावाट पारित मितिविधेयकको नामप्रमाणिकरण मिति
२०७७/०४/१५प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक२०७७/०४/२९

मितिः २०७७ साल साउन २९ गते विहीवार, बुटवल ।

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता