प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ४३ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगले गरेका कामकारवाहीहरुको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहे बमोजिम आज मिति २०७७/०५/०७ गतेका दिन सो आयोगका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईज्यूले माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यू समक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगको आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।

उक्त अवसरमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य श्री बाबुराम गौतमज्यू तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री राजेन्द्र थापाज्यूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

मितिः २०७७ साल भाद्र ७ गते आइतवार, बुटवल ।

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता