प्रेस विज्ञप्ति


प्रदेश सभाको मिति २०७७/६/७ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको तपसिल बमोजिमको विधेयक माननीय प्रदेश प्रमुख श्री धर्मनाथ यादवज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल:

क्रमसंख्याप्रदेश सभावाट पारित मितिविधेयकको नामप्रमाणिकरण मिति
२०७७/६/७बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्वन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७७/९/१०

मितिः २०७७ साल पुस १० गते शुक्रवार , बुटवल ।

(चिरञ्जिवी पौडेल)
प्रवक्ता

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति