Author: ocosp5gov


आज मिति २०७४ चैत्र ५ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूले प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री माननीय शंकर पोखरेलज्यूको सिफारिसमा मिति २०७४।११।०३ मा गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम हेरफेर गरी देहाय Read more…


प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश नं. ५, बुटवलको गतिविधि विद्युतीय सूचनाको माध्यमबाट जानकारी गराउनको लागि तयार गरिएको वेवसाइट एक समारोहका बीच माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झा ज्यूले आज मिति २०७५।०४।३१ गते विधिवत सार्वजनिकिकरण गर्नुभएको छ । उक्त वेवसाइटको ठेगाना www.ocos.p5.gov.np Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०४।२० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा Read more…


माननीय प्रदेश सभामुख श्री पुर्ण बहादुर घर्तीज्यूको सिफारिशमा माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यू ले टिकापुर न.पा वडा नं. १, कैलाली बस्ने श्री दुर्लभ कुमार पुन मगरलाई नेपालको संविधानको धारा १९५ को उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०४।२० र २०७५।०४।१४ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०४।१४ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” लाई Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०३।१४ र २०७५।०३।२० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (प्रदेश नं. ५, प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७५)” र “आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को सेवा र कार्यहरुको Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०२।३० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५” र “प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ” लाई आज मिति २०७५।०२।३१ गते माननीय Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०२।१६ गते बसेको बैठकबाट पारित भएको विधेयक “प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” लाई आज मिति २०७५।०२।२८ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको Read more…


प्रदेश सभाको मिति २०७५।०१।२१ र मिति २०७५।०१।२५ गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५ का सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका Read more…