प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५ का माननीय मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयको मिति २०७५।०१।२५ गतेको पत्रबाट प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नको लागि सिफारिश प्राप्त भए अनुसार नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट सम्बत् २०७५ साल बैशाख २५ गते मंगलबार राति १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको चालु अधिबेशन अन्त्य गर्नुभएको जानकारी गराउँदछु ।
मितिः २०७५ साल बैशाख २५ गते मंगलबार ।

(सनत कुमार दुवाडी)
सचिव

बिज्ञप्ति तथा सूचना

विज्ञप्ति

बिज्ञप्ति

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति