प्रदेश सभाको मिति २०७५।०४।२० गते बसेको बैठकबाट पारित भएका विधेयकहरु क्रमशः “प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” र “प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” लाई आज मिति २०७५।०४।३१ गते माननीय प्रदेश प्रमुख श्री उमाकान्त झाज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको जानकारी गराउँदछु ।
मितीः २०७५ श्रावण ३१ गते विहिबार ।

(कमलप्रसाद घिमिरे)
प्रवक्ता

बिज्ञप्ति तथा सूचना

बिज्ञप्ति