विज्ञप्ति


माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनज्यूले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न मनासिव सहितको सिफारिस माननीय सभामुखबाट प्राप्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा १६६ को उपधारा (२) र धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम सम्वत २०७८ साल साउन २९ गते शुक्रवार राती १२:०० वजे देखि प्रदेश सभाको चालु विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो विज्ञप्ति प्रकाशित गरिएको छ ।

मिति: २०७८।४।२९ गते शुक्रवार, बुटवल

(चिरञ्जिवी पौडेल)

प्रवक्ता